GZQ型给油指示器(JB ZQ4597-86)

GZQ型给油指示器(JB ZQ4597-86)

常用场景
等...

产品简介

GZQ给油指标器 (JB/ZQ4597-86)适用于稀油润滑系统,它的主要作用是控制润滑给油量大小和润滑点给油情况的显示,适用介质粘度N22-N460

产品描述

技术参数

型号

公称通径DN

公称压力MPa

d

D

B

C

b

H

H1

S

重量kg

GZQ-10

10

0.63

G3/8"

65

58

35

32

14

45

32

1.4

GZQ-15

15

G1/2"

65

58

35

32

142

45

32

1.4

GZQ-20

20

G3/4"

80

60

28

38

150

60

41

2.2

GZQ-25

25

G1"

80

60

28

38

150

60

41

2.1